Certifikace pro tlakové zkoušky
Ukázka provedení tlakové zkoušky vodovodu

V souladu s normou ČSN EN 806-4
Ponechán přetlak nejméně 12h
Zkušební postup A


Kompletní servis včetně tlakové zkoušky a proplach vodou

v souladu s normou EN 806-4:2010