Vnitřní vodovod a kanalizace

Montáž vnitřního vodovodu

 

Montáž vnitřního vodovodu, kanalizace a podomítkového wc modulu


Rozvody pitné a teplé vody provádím ze systému Radopress od renomovaného výrobce  Pipelife

Jedná se o systém tvořený z vícevrstvých kompozitních trubek a lisovacích tvarovek z mosazi, případně PPSU.

Systém vyhovuje platné vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Systém má certifikát DVGW.

Montáž vnitřního vodovodu

 

 

 

Provádím instalace a údržbu vodovodních přípojek t.j. za vodoměrem.

Vnitřní vodovod, kanalizace a podomítkový wc modul