Certifikace pro tlakové zkoušky

Ukázka provedení tlakové zkoušky vodovodu

V souladu s normou ČSN EN 806-4
Ponechán přetlak nejméně 12h
Zkušební postup A

Ukázka provedení tlakové zkoušky vodovodu