Certifikace pro tlakové zkoušky

Kompletní servis včetně tlakové zkoušky a proplach vodou

v souladu s normou EN 806-4:2010

  1. Prohlídka nezaizolovaného potrubí: V protokolu uvedu použité armatury a materiál potrubí. Tento protokol je součástí předávacího protokolu vnitřního vodovodu, který předávám majiteli objektu.

  2. Tlaková zkouška vzduchem: Prokazuji správnost provedení potrubí vodovodu pomocí tlakové zkoušky vzduchem.

  3. Propláchnutí potrubí pitnou vodou: Po instalaci zajistím, že vodovodní systém je bezpečný a hygienický pro použití.

  4. Konečná tlaková zkouška pitnou vodou: Provádím konečnou tlakovou zkoušku pitnou vodou. Doba předání k užívání nesmí překročit 7 dnů.

Uvedené služby jsou v souladu s normou EN 806-4:2010. Tato norma se týká instalací pitné vody uvnitř budov a nových instalací.

 

Vzory dokumentů

Protokol