Rozvody vody
ikona článku

Vodoměrná šachta

Kterou potřebuje každý dům...

Ukázka vodoměrné šachty pro připojení novostavby k hlavnímu vodovodnímu řádu obce. Má se za to, že vodoměr je majetkem dodavatele vody, tedy obce. Interval pro výměnu vodoměru je 5 let. Šroubení za vodoměrem je již ve vašem majetku a nejčastěji se jedná o ventil a zpětnou klapku.