Rozvody vody
ikona článku

Ukázka provedení tlakové zkoušky vnitřních rozvodů vody

 

 

 

 

Ukázka provedení tlakové zkoušky vnitřních rozvodů vody